Bestelinformatie

  Belangrijke informatie

   

   

  Levering

  1. De levering van uw bestelling wordt enkele werkdagen tot twee weken van tevoren ingepland. U kunt bij bestelling meteen bepaalde voorkeursdata opgeven, wij proberen daar dan uiteraard rekening mee te houden. U ontvangt hierover bericht. Mocht de geplande datum u niet schikken, dan wordt het moment van levering opgeschoven naar een datum op een later moment.
  2. Als we uw schutting komen plaatsen, willen we de materialen vooraf kunnen leveren. Dit is maximaal één week voor de montagedatum, tenzij anders afgesproken. Indien dit niet mogelijk is, dient u dit bij bevestiging van de opdracht duidelijk aan te geven.
  3. Als de levering is ingepland, sturen wij u daar een email over, met de datum en een verwacht tijdsblok wanneer wij verwachten dat de chauffeur bij u kan zijn.
  4. De chauffeur die uw bestelling komt leveren belt u ongeveer een half uur van tevoren om aan te geven wat zijn verwachtte tijd van aankomst zal zijn.
  5. De chauffeur die uw bestelling komt leveren, lost naast de vrachtwagen op een verharde ondergrond, bij voorkeur binnen een straal van 25 meter van de bouwplaats. De chauffeur brengt de materialen niet in de tuin, tenzij deze goed bereikbaar is met een kooiaap. De chauffeur beslist ter plaatse of de tuin goed toegankelijk is. Om hiervan een inschatting te kunnen maken, is het goed om te weten dat een pakket met tuinschermen 180 cm breed is en een pakket met palen minimaal 275 cm breed is. Tevens dient u er rekening mee te houden dat het gewicht van een pakket kan oplopen tot 2000 kg. De chauffeur of Mega-Schutting kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verzakking van de bestrating indien op uw verzoek de goederen in de tuin geplaatst moeten worden.

   

  Plaatsing/montage

  1. U ontvangt minimaal twee weken van tevoren een datumvoorstel voor de montage van uw schutting. U kunt bij bestelling meteen bepaalde voorkeursdata opgeven, dan proberen wij daar uiteraard rekening mee te houden. Mocht de geplande datum u niet schikken dan wordt de montage opgeschoven naar een datum op een later moment.
  2. Als we uw schutting komen plaatsen dient uw tuin goed bereikbaar te zijn. Op de plaats waar uw schutting komt te staan dient de grond vrij te zijn van wortels/puin/ leidingen/etc. De bestaande erfafscheiding dient verwijderd te zijn, zowel onder als boven de grond. Zorg voor 50 cm vrije werkruimte aan beide zijden van de te plaatsen schutting.
  3. De palen worden tot 70 cm onder het grondniveau geplaatst. Tot zover dient de grond vrij te zijn van obstakels.
  4. Veel van onze producten worden op maat gemaakt of besteld. Daarom kunnen we materialen die over zijn niet crediteren. In overleg met het montageteam kunt u de materialen wel laten afvoeren.
  5. Na opdracht ontvangen we graag enkele foto’s van de bestaande situatie. Deze kunt u per e-mail aan ons sturen.

   

  Algemeen

  1. Wilt u de factuur ontvangen op een andere tenaamstelling dan vermeld staat op uw opdrachtbevestiging of wilt u het factuurbedrag opsplitsen in meerdere facturen in verband met het delen van de kosten met uw buren, dan dient u dit voor of bij de opdrachtbevestiging aan te geven.
  2. Indien u ervoor kiest om het factuurbedrag op te splitsen in meerdere facturen in verband met het delen van de kosten met uw buren, hebben wij van ieder partij een schriftelijk (email) akkoord nodig en hun NAW-gegevens.
  3. Op alle diensten en leveringen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden op onze website.