Levering binnen 5 werkdagen in heel Nederland

Hoogteverschil in de tuin

Heeft u een hoogteverschil in de tuin dat noodzakelijk is voor afvoer van water, het creëren van een mooie afstap of heeft u door de omgeving geen andere keus dan de tuin af te laten lopen? Dan kan Mega-Schutting u helpen met het realiseren van een passende erfafscheiding die meegaat met de afloop van de tuin.

Om een schutting te plaatsen met een hoogteverschil in de lengterichting van de schutting, zijn er twee manieren om dit op te lossen.

Met een verspringende schutting

Een schutting die verspringt, wordt met verschillende trapjes met de glooiing van de tuin mee geplaatst. Hoeveel trapjes en hoe groot die zijn is afhankelijk van de situatie en uw eigen wensen.

In het geval van een hout-betonschutting zijn de volgende opties mogelijk:

  1. Aan de onderzijde van de betonplaat wordt een hoekje uitgeslepen. Deze plaat wordt in de sponning van de reeds geplaatste paal geplaatst, waardoor de schutting lager komt te staan. Op deze wijze kunnen trapjes van maximaal 15 cm per schuttingdeel gerealiseerd worden.
  2. Als er een groter afschot nodig is, kan er met twee palen naast elkaar gewerkt worden. Daarmee kan een (veel) groter hoogteverschil overbrugd worden. De betonpalen worden onafhankelijk van elkaar geplaatst.
  3. Als twee palen naast elkaar niet gewenst of niet mogelijk zijn, is het mogelijk om met langere palen te werken. De betonplaten worden aan de ene kant op de normale wijze geplaatst, aan de andere kant kan de sponning niet meer gebruikt worden i.v.m. het hoogteverschil. Aan die kant worden de betonplaten dan door middel van U-profielen aan de palen bevestigd.

Let op: bij optie 1 en 3 komt het montagemateriaal niet meer goed uit op de gaten die al in de palen zitten. Het L-beslag dient dan met pluggen in de paal gemonteerd te worden, waarvoor nieuwe gaten geboord worden. In het geval dat daar dan een sponning zit, kan er een kunststof blokje (op aanvraag leverbaar) gemonteerd worden.

Hoogteverschil met een horizontale schutting

Als bij een schutting met horizontale planken hoogteverschillen gemaakt moeten worden, is het belangrijk om rekening te houden met de doorlopende lijn van de planken. Het mooiste is wanneer de planken in een rechte lijn doorlopen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.

Een schutting mag doorgaans 2 meter hoog zijn (in de achtertuin), afhankelijk van de gemeente waar u woont. Bij een klein hoogteverschil zoals een greppel, mag het hoogste punt als maatgevend aangehouden worden. Bij afschot in de tuin geldt dat niet. Indien er een horizontale lijn is gewenst van de schutting, dient het laagste punt als maatgevend te worden beschouwd. Alle informatie hierover kunt u vinden in het ‘Besluit Omgevingsrecht, BOR’.

Let op: controleer zelf bij uw gemeente of een vergunning voor het plaatsen van de schutting verplicht is!

Projecten met hoogteverschil

Beste bezoeker,
Op zondag zijn wij gesloten. Wij beschouwen de zondag vanuit onze christelijke geloofsovertuiging als rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om deze reden is het op zondag niet mogelijk om een bestelling te plaatsen. Morgen helpen wij u weer graag!