Welke algemene voorwaarden hanteert Mega Schutting?

    U kunt onze algemene voorwaarden downloaden op de website. Deze treft u onderaan de pagina onder Belangrijke Informatie aan. Bij iedere opdracht die wij ontvangen gaan we ervanuit dat onze klant kennis heeft genomen van deze voorwaarden.