Is het mogelijk om de afdeklatten over de palen te laten lopen zodat het in één geheel doorloopt?

    Via de ontwerptool kan dit niet gekozen worden maar het is mogelijk. Dan worden er palen gebruikt met een vlakke bovenkant en wordt er een lange lat als afdekkap gebruikt. Deze lat is vlak aan de bovenzijde. Daarom adviseren wij dit niet, maar om te kiezen voor de piramide afdeklatten.